problem with amawis port

jaroslav.votruba at dvorec.eu jaroslav.votruba at dvorec.eu
Wed Dec 19 12:25:11 CET 2018


Aktuální složka: Odeslane 	Odhlásit se
Nová zpráva  Adresář  Složky  Možnosti  Hledat  Nápověda  Kalendář 
Stáhnout  	SquirrelMail

Seznam zpráv | Nepřečtené | Odstranit | Použít jako předlohu pro novou
zprávu	Předchozí | Další 	Přeposlat dál | Přeposlat jako přílohu |
Odpovědět | Odpovědět všem
Předmět:  	problem with amawis port
Od:  	jaroslav.votruba at dvorec.eu
Datum:  	19 Prosinec 2018, 09:38
Komu:  	amavis-users at amavis.org
Priorita:  	Normální
Možnosti:  	Zobrazit celou hlavičku | Zobrazit verzi pro tisk | Uložit
jako soubor

 I use FreeBsd 11,2 and I installed Postfix with Amavis. But with amawis I
have problem. If i try command amavis debug I get:

amavisd debug
 logging initialized, log level 0, syslog: amavis.mail
 sd_notify (no socket): STATUS=Config files have been read, modules loaded.
 no $pid_file configured, not checking it
 starting. /usr/local/sbin/amavisd at mail.dvorec.eu amavisd-new-2.11.1
(20181009), Unicode aware
 perl=5.026002, user=, EUID: 110 (110); group=, EGID: 110 110 (110 110)
 INFO: no optional modules: unicore::lib::Nt::De.pl Unix::Getrusage
 SpamControl: attempting to load scanner SpamAssassin, module
Amavis::SpamControl::SpamAssassin
 SpamControl: scanner SpamAssassin, module Amavis::SpamControl::SpamAssassin
 INFO: SA version: 3.4.2, 3.004002, no optional modules: Net::CIDR::Lite
Image::Info Image::Info::GIF Image::Info::JPEG Image::Info::PNG
Image::Info::BMP Image::Info::TIFF
 SpamControl: init_pre_chroot on SpamAssassin done
 socket module IO::Socket::IP, protocol families available: INET, INET6
 will bind to /var/amavis/amavisd.sock|unix, 127.0.0.1:10024/tcp,
[::1]:10024/tcp
 sd_notify (no socket): STATUS=Transferring control to Net::Server.
 sd_notify (no socket): STATUS=Preparing to bind sockets.
 Net::Server: 2018/12/19-09:28:22 Amavis (type Net::Server::PreForkSimple)
starting! pid(4849)
 Net::Server: Binding to UNIX socket file "/var/amavis/amavisd.sock"
 Net::Server: Binding to TCP port 10024 on host 127.0.0.1 with IPv4
 (!)Net::Server: 2018/12/19-09:28:22 Can't connect to TCP port 10024 on
127.0.0.1 [Address already in use]\n at line 64 in file
/usr/local/lib/perl5/site_perl/Net/Server/Proto/TCP.pm
 sd_notify (no socket): STOPPING=1\nSTATUS=Server rundown, notifying child
processes.
 Net::Server: 2018/12/19-09:28:22 Server closing!
 sd_notify (no socket): STATUS=Child processes have been stopped.


netstat wrote

 netstat -an | grep 1002
tcp6    0   0 ::1.10024       *.*          LISTEN
tcp4    0   0 127.0.0.1.10024    *.*          LISTEN
tcp4    0   0 127.0.0.1.10025    *.*          LISTEN


sockstat wrote

 sockstat | grep 10024
vscan  perl    2611 6 tcp4  127.0.0.1:10024    *:*
vscan  perl    2611 7 tcp6  ::1:10024       *:*
vscan  perl    2610 6 tcp4  127.0.0.1:10024    *:*
vscan  perl    2610 7 tcp6  ::1:10024       *:*
vscan  perl    2607 6 tcp4  127.0.0.1:10024    *:*
vscan  perl    2607 7 tcp6  ::1:10024       *:*

telnet works

telnet 127.0.0.1 10024
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 [127.0.0.1] ESMTP amavisd-new service ready


if I stop amavis, netstat and sockstat are for 10024 empty. If I change
port 10024 in amavisd.conf to other (example 10028),
the error in debug is the same with new port number (10028). I tried all
advices from google (in hosts block :::1, insert to amavid.conf
$inet_socket_bind = '127.0.0.1';)
but without any efect. I tried block amavis in rc.conf a started via
onestart- no change.
verzion amavisd-new-2.11.1 (20181009)
 Do you have any idea?

Thanks

Jarda

More information about the amavis-users mailing list